REGULAMIN

1. Definicje i postanowienia ogólne

1.1. Prowadzącym Sklep internetowy, działający pod adresem https://dorchem.abstore.pl/ [dalej: Sklep] jest Firma DORCHEM DOROTA SAWICKA z oddziałem ul. Tadeusza Korsaka 6 lok. U2b, 03-744 Warszawa, NIP: 526-145-14-48., tel 503991120

1.2. Konsument –oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Zasady działania Sklepu

2.1. Sprzedający prowadzi sprzedaż internetową towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz sprzedaż stacjonarną w Warszawie przy ul. Tadeusza Korsaka 6 lok. U2b, 03-744

3. Zamawianie towarów i realizacja zamówień

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://dorchem.abstore.pl/

3.2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone oraz opatrzone zdjęciem. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru oraz jego cenie.

3.3. Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko towary przedstawione w chwili składania Zamówienia na stronach internetowych https://dorchem.abstore.pl/

3.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze Sklepu, przy czym wycofanie danego towaru nie będzie mieć wpływu na realizację złożonego przez Konsumenta Zamówienia. Sprzedający poda informację o planowanym wycofaniu danego towaru, która będzie widoczna obok zdjęcia towaru pod adresem internetowym Sklepu.

3.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do Sklepu.

3.6. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.7. W celu złożenia zamówienia Konsument: a. wchodzi na stronę internetową https://dorchem.abstore.pl/ b. wybiera towar, którego zakupu chce dokonać, c. po zaznaczeniu wybranego towaru zostaje on dodany do koszyka zakupów, d. w koszyku zakupów - Konsument uzupełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia.

3.8. Konsument, przy składaniu każdego zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia.

3.9. Do realizacji zamówienia oraz do wystawienia faktury, na życzenie Konsumenta konieczne jest podanie przez Konsumenta potrzebnych danych.

3.10. W celu realizacji zamówienia potrzebne jest potwierdzenie zamówienia, inaczej zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.

3.11 Niepotwierdzone zamówienia będą anulowane w systemie w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia

3.12. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany przez Konsumenta oraz po dokonaniu płatności za towar (za wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze).

3.13. Sprzedający może kontaktować się z Konsumentem na podany przez Konsumenta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Konsument podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

3.14. Wszystkie zamówienia przyjmowane są od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godziny 13:00. Zamówienia realizowane są w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.15. Wszystkie towary wysyłane są do Konsumenta w czasie od 3 – 5 dni roboczych (z wyjątkiem produktów, których obecnie brak na stanie (przedsprzedaży gdzie czas realizacji zamówienia wynosi od 7-14 dni) od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia oraz w przypadku dokonywania przedpłaty za towar - po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. W sytuacji, gdy termin realizacji zamówienia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie ono zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.

3.16. Towary, za które Konsument dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego.

4. Płatności

4.1. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności:

a. przelewem – na rachunek mBank 56 1140 2004 0000 3202 7349 9293

b. dotpay -płatności on line

c. odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym mieszczącym się przy ul. Tadeusza Korsaka 6 lok. U2b, 03-744 Warszawa

4.2. W przypadku nieotrzymania płatności przez Sprzedającego w ciągu 7 dni kalendarzowych - zamówienie jest uznawane za nieprawidłowo złożone. Oznacza to, że umowa nie zostanie zawarta, i co się z tym wiąże zamówienie nie zostanie zrealizowane.

5. Dostawa i czas oczekiwania

5.1. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej , paczkomatami Inpost , za pomocą transportu sklepu - tylko i wyłącznie na terenie Warszawy i bliskich okolic Warszawy przy zamówieniach powyżej 400 zł brutto lub odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym przy ul. Tadeusza Korsaka 6 lok U2b w Warszawie. Sposób dostawy wybiera Kupujący/Klient. Koszty transportu będzie pokrywać Kupujący/Klient. Informacje o wysokości kosztów transportu będą widoczne dla Kupującego w Koszyku Sklepu przy składaniu zamówienia.

5.2. Zamówiony towar zostanie wysyłany na adres podany przez Konsumenta, jako adres dostawy w terminie od 3 do 5 dni roboczych(bądź wcześniej, w zależności od wybranego towaru).

5.3. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera. 6. Zmiany w zamówieniu

6.1. Do czasu dokonania płatności, Kupujący/Klient może dokonać zmiany w zamówieniu. O zmianie należy poinformować Sprzedającego na adres e – mail: biuro@dor-chem.pl Sprzedający, o ile będzie to możliwe dokona zmiany w zamówieniu, o czym poinformuje Konsumenta niezwłocznie na adres e-mail podany przez Kupującego/Klienta

7. Ceny

7.1. Cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Konsumenta.

7.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się na stronach internetowych Sklepu. Konsumenta obowiązuje cena, która widoczna była przy towarze w chwili składania Zamówienia.

8. Dostępność zamówionych towarów

8.1. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Kupujących/Klientów może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Kupujący/Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

8.2. W przypadku braku danego towaru w ramach złożonego zamówienia w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Kupujący/Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na podany adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia.

9. Reklamacje

9.1 Przy odbiorze paczki prosimy o dokładne sprawdzenie jej zawartości w obecności kuriera. Jeśli stwierdzą Państwo uszkodzenie bądź braki w towarze - prosimy zgłosić reklamację u kuriera i spisanie "PROTOKOŁU SZKODY"(każdy kurier ma go przy sobie). W przypadku innych reklamacji prosimy o pełen opis produktu i jego usterki np dokumentację zdjęciową. Termin jest zachowany jeśli klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni. Klient zawsze ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy, jest to koszt klienta, który podlega zwrotowi

.9 .2. Konsument reklamując towar wskazuje przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do określenia zamówienia (przykładowo: numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, swoje dane).

9.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający wyśle do Konsumenta produkt naprawiony lub nowy w ciągu 14 dni. W przypadku gdy zarówno naprawa jak i wymiana towaru na nowy okażą się niemożliwe, przykładowo z powodu braku dostępności towaru w magazynie, Sprzedający zwróci Konsumentowi cenę wadliwego towaru.

9.4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie Konsumentowi odesłany wraz ze stosowną informacją uzasadniającą niezasadność reklamacji. 10. Warunki techniczne

10.1. Skorzystanie z zakupów w ramach Sklepu, wymaga użycia jednych z wymienionych przeglądarek: Opera, Firefox, Chrome, IE7, IE8, Safari.

11. Przetwarzanie danych osobowych

11.1. Wyrażenie przez Konsumenta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celach realizacji i wykonania umowy zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne m.in. do określenia adresu dostawy zamówionego towaru, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia i wykonanie umowy.

11.2. Konsument może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Konsumentowi materiałów reklamowych na adres e-mail podany przez Konsumenta.

11.3. Konsument ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika, polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora. Konsument przy użyciu hasła i identyfikatora może samodzielnie zmienić swoje dane w systemie, jak również w każdym czasie może żądać usunięcia swoich danych.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

12.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient ponosi tylko koszt odesłania produktu.

12.2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: a. pisemnie na adres: Dorchem sklep profesjonalne środki czystości ul. Tadeusza Korsaka 6 lok. U2b 03-744 Warszawa

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@dor-chem.pl

12.3  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest poniżej: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w .......................................................................... Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... ….. lub na konto nr ........................................................................................................................... podpis Konsumenta

12,4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

12.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12,6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Dorchem Sklep profesjonalne środki czystości ul. Tadeusza Korsaka 6 lok. U2B, 03-744 Warszawa

12.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12,8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

13. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

15. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu i dystrybucji jego towarów.

16,2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.

16,3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje przepisy prawa polskiego.

16,4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2020 r.

Dane firmy

DORCHEM DOROTA SAWICKA

DORCHEM DOROTA SAWICKA

Adres

TADEUSZA KORSAKA 6 LOK.U2B

03-744 WARSZAWA

MAZOWIECKIE

E-mail

Napisz do nas: biuro@dor-chem.pl

Biuro handlowe: biuro@dor-chem.pl

Telefon

Zadzwoń :: 503991120

Konto bankowe

mBank konto firmowe: 56 1140 2004 0000 3202 7349 9293

Dane firmy

NIP: 5261451448

Regon: 142975094

Newsletter

Bądź zawsze dobrze poinformowany o ważnych zmianach, nowych produktach lub usługach oraz specjalnych ofertach w naszym sklepie. Zapisz się na darmowy biuletyn już teraz.

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.